آتیلا اسمنين معناسي

عثمانليجه اسملر - آتیلا اسمنين معناسي

Atilla ismi osmanlıca olarak آتیلا şeklinde yazılır.

Atilla isminin osmanlica yazilislari

Atilla:: آتیلا

Atilla:: آتیل

Atilla osmanlıca nasıl yazılır? arap harfleri ile Atilla adının yazılışı? Atilla isminin arapça doğru gerçek yazılış şekli.

آتیلا :: Atilla ebced değeri: 442

آتیلا
elifteyelâmelif
140010301


تورکی اوغلان آدلاری - گؤزل تورک آدلاری و اونلارین معنی سی - تورکی قیز آدلاری - تورکجه اینسان آدلاری - عثمانليجه اسملر - آتیلا اسمنين معناسي - تورکجه آدلارین آنلامي