آتیه اسمنين معناسي

عثمانليجه اسملر - آتیه اسمنين معناسي

Atiye ismi osmanlıca olarak آتیه şeklinde yazılır.

Atiye isminin osmanlica yazilislari

Atiye:: عطیه

Atiye:: آتیه

Atiye osmanlıca nasıl yazılır? arap harfleri ile Atiye adının yazılışı? Atiye isminin arapça doğru gerçek yazılış şekli.

آتیه :: Atiye ebced değeri: 416

آتیه
elifteyehe
1400105


تورکی اوغلان آدلاری - گؤزل تورک آدلاری و اونلارین معنی سی - تورکی قیز آدلاری - تورکجه اینسان آدلاری - عثمانليجه اسملر - آتیه اسمنين معناسي - تورکجه آدلارین آنلامي