آیبالا اسمنين معناسي

عثمانليجه اسملر - آیبالا اسمنين معناسي

Aybala ismi osmanlıca olarak آیبالا şeklinde yazılır.

Aybala isminin osmanlica yazilislari

Aybala:: آیبالا

Aybala osmanlıca nasıl yazılır? arap harfleri ile Aybala adının yazılışı? Aybala isminin arapça doğru gerçek yazılış şekli.

آیبالا :: Aybala ebced değeri: 45

آیبالا
elifyebeeliflâmelif
11021301


تورکی اوغلان آدلاری - گؤزل تورک آدلاری و اونلارین معنی سی - تورکی قیز آدلاری - تورکجه اینسان آدلاری - عثمانليجه اسملر - آیبالا اسمنين معناسي - تورکجه آدلارین آنلامي