آقنور اسمنين معناسي

عثمانليجه اسملر - آقنور اسمنين معناسي

Aknur ismi osmanlıca olarak آقنور şeklinde yazılır.

Aknur isminin osmanlica yazilislari

Aknur:: آقنور

Aknur osmanlıca nasıl yazılır? arap harfleri ile Aknur adının yazılışı? Aknur isminin arapça doğru gerçek yazılış şekli.

آقنور :: Aknur ebced değeri: 357

آقنور
elifkafnunvavra
1100506200


تورکی اوغلان آدلاری - گؤزل تورک آدلاری و اونلارین معنی سی - تورکی قیز آدلاری - تورکجه اینسان آدلاری - عثمانليجه اسملر - آقنور اسمنين معناسي - تورکجه آدلارین آنلامي